O nama   >    Oglasna ploča   >   
 • Konkurs za saradnicu u odjelu Nahlina poslovna zajednica
 • Centar za edukaciju i istraživanje „Nahla“, podružnica Bihać, raspisuje

 • K O N K U R S
  za saradnicu u odjelu Nahlina poslovna zajednica


  Opis posla:
  Saradnica će biti angažirana u odjelu Nahlina poslovna zajednica u Bihaću. Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od 12 do 20 sati. 

  Osnovni zadaci obuhvataju, ali se ne ograničavaju na:
  o učešće u realizaciji aktuelnih programa odjela,
  o osmišljavanje novih projekata i aktivnosti iz oblasti socijalnog poduzetništva,
  o uspostavljanje saradnje s relevantnim pravnim i fizičkim subjektima za realizaciju projekata i aktivnosti odjela,
  o apliciranje za sredstva i lobiranje za realizaciju aktivnosti projekata i aktivnosti odjela,
  o javno predstavljanje i promocija odjela,
  o pripremu vijesti i tekstova o projektima i aktivnostima odjela,
  o uređivanje i ažuriranje web stranice i Facebook stranice odjela.

  Uvjeti:
  o završena VSS,
  o jedna godina iskustva na istim ili sličnim poslovima,
  o aktivno korištenje engleskog jezika u poslovnoj komunikaciji,
  o vještina pretraživanja, prikupljanja i procesuiranja pisanih informacija i poznavanje alata i tehnika za napredno pretraživanje interneta,
  o izražena vještina pisanja tekstova, članaka, vijesti,
  o sposobnost efikasnog korištenja digitalnih medija i društvenih mreža,
  o odlično vladanje osnovnim računarskim programima za obradu teksta (Word, Excel),
  o vještine javnog nastupa,
  o upoznatost s konceptom socijalnog poduzetništva i iskustvo u toj oblasti,
  o iskustvo rada u nevladinom sektoru,
  o preporuka/e ranijih poslodavaca.

  Poželjne karakteristike:
  o otvorenost za nove ideje,
  o spremnost na prihvatanje i primjenjivanje novih tehnologija u radu,
  o kreativnost i inovativnost,
  o samostalnost i inicijativa u radu,
  o izražene organizacijske sposobnosti,
  o odgovornost i preciznost u obavljanju zadataka,
  o dobre komunikacijske vještine,
  o spremnost za timski rad.

  Prijave na oglas isključivo putem ONLINE FORMULARA  do 12 sati 30. augusta 2016. godine. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane. Kandidatkinje koje uđu u uži izbor bit će pozvane na intervju. Za dodatna pitanja i pojašnjenja molimo da se javite na info@bihac.nahla.ba

 •  
 • 16.08.2016
 •  
 •  
CEI "Nahla", podružnica Bihać
Bosanskih šehida bb, II lijevi prilaz, 77 000 Bihać

T: 387 37 352 200
F: 387 37 328 201
E-mail: nahlabihac@gmail.com