Teme   >    Kultura i nauka   >   
 • Promovirana knjiga "Islamska misao u dijalogu kultura"
 • Knjiga namijenjena svima onima koji osjećaju radost čitanja, kako je istakao prof. dr. Hilmo Neimarlija, jedan od promotora...
 • Na Filozofskom fakultetu u Sarajevu predstavljena knjiga "Islamska misao u dijalogu kultura" autora  prof. dr. Hansa Daibera i u prijevodu prof. dr. Nevada Katherana. Radi se o nastavku knjige "Borba za znanje u islamu" koju je također za bh. tržište preveo Nevad Katheran. Knjigu je izdala izdavačka kuća KULT B.

  Promotori su bili prof. dr. Amir Ljubović, prof. dr. Hilmo Neimarlija, prof. dr. Mile Babić, prof. dr. Sulejman Bosto i prevodilac knjige, prof. dr. Nevad Kahteran.

  Neimarlija je rekao da je ovo knjiga koja je namijenjena svima onima koji osjećaju radost čitanja. Knjiga obiluje historijskim podacima, a nastala je nakon što je 2001. godine Hans Daiber na Međunarodnom univerzitetu za islamsku misao i civilizaciju u Kuala Lumpuru (Malezija) održao serijal predavanja s ciljem da se studenti i profesori ovog univerziteta povežu s onim najboljim unutar islamske intelektualne tradicije.

  Za prof. fra Milu Babića ova knjiga svjedoči o povezanosti i interesima filozofa srednjeg vijeka kršćanske, islamske i hebrejske religijske orijentacije.

  Hans Daiber je do penzionisanja bio šef Katedre za orijentalne jezike na Univerzitetu Johann Wolfgang Goethe  u Frankfurtu. Glavna područja interesovanja su mu arapski jezik i islam, uključujući islamsku filozofiju, teologiju, historiju nauke...
 •  
 • 02.12.2008
 •  
 •  
CEI "Nahla", podružnica Bihać
Bosanskih šehida bb, II lijevi prilaz, 77 000 Bihać

T: 387 37 352 200
F: 387 37 328 201
E-mail: nahlabihac@gmail.com