Teme   >    Cjeloživotno učenje   >   
 • Dodijeljeni certifikati polaznicama Kursa poslovne administracije
 • U četvrtak, 15. jula 2010. godine uručeni su certifikati grupi od 25 žena koje su u Nahli uspješno završile šestomjesečni kurs poslovne administracije.
 • Prema statističkim podacima, na biroima u BiH većinu nezaposlenih čine žene/52,3% Agencija za statistiku BiH /. Jedan od razloga za to je što veliki broj žena nema adekvatne kvalifikacije za ravnopravno konkurisanje na tržištu rada. Ženski edukacioni centar „Nahla“ nastoji promijeniti ovu negativnu statistiku.

  U saradnji s biroima za zapošljavanje i centrima za socijalni rad u Sarajevu realizirali smo besplatan šestomjesečni kurs poslovne administracije za žene kojima ovakva edukacija može pomoći da pronađu adekvatan posao. Prednost prilikom upisa imale su: žene koje su u teškoj materijalnoj situaciji, samohrane majke, nezaposlene supruge invalida i demobiliziranih boraca, nezaposlene žene s većim brojem djece, žene žrtve rata te žene koje su pretrpjele nasilje u porodici.

  Kurs je trajao od polovine januara do polovine jula 2010. godine, a polaznice su u tom periodu savladale osnove poslovnog engleskog jezika, osnovne računarske programe iz MS Office paketa, poslovnu komunikaciju, projekt menadžment, vođenje administrativnih poslova i brige o klijentima, osnove računovodstva i druge važne vještine. Ovaj program je također nezaposlenim ženama pomogao da vrate samopouzdanje i omogućio im aktivan pristup u traženju zaposlenja ili pokretanju vlastitog biznisa.

  „Vrlo sam zadovoljna organizacijom ovog kursa, kaže polaznica Suvada Šljivo, nije nas bilo previše u grupi, svaka žena je imala računar, a poseban akcent je stavljen na poslovni engleski i sticanje potrebnih  vještina koje će nam pomoći u budućem radu i sigurno doprinijeti našoj boljoj komunikaciji.“

  "Oduševljena sam programom i veoma sam zadovoljna znanjima i vještinama koje smo ovdje stekli. Smatram da će nam koristiti, ne samo u poslu, već i u svakodnevnom životu,“ istakla je polaznica Aida Džaferović.

  Program je uspješno završilo 25 žena, a tokom trajanja kursa nekoliko polaznica je uspjelo pronaći posao.


  Polaznice Kursa poslovne administracije s predavačima

 •  
 • 19.07.2010
 •  
 •  
CEI "Nahla", podružnica Bihać
Bosanskih šehida bb, II lijevi prilaz, 77 000 Bihać

T: 387 37 352 200
F: 387 37 328 201
E-mail: nahlabihac@gmail.com