Teme   >    Vjera i društvo   >   
 • Vjerski imperativ eliminacije nasilja
 • Sve religije svijeta njeguju urođeno dostojanstvo svakog ljudskih bića. Nasilje nad ženama ugrožava živote i dobrobit kako pojedinaca, tako i zajednica i ne može se više tolerirati niti ignorirati.
 • Nasilje nad ženama je svjetska pandemija zastrašujućih razmjera. Svaka treća žena će biti žrtva nekog oblika nasilja tokom svog života. Nasilje nad ženama prelazi sve društvene, ekonomske, kulturne, religijske i političke granice. Ono ne poznaje nikakva geografska ograničenja, to je problem u svakoj zemlji na svijetu.

  Nasilje po svojoj prirodi može biti fizičko, psihičko ili društvenoekonomsko i mogu ga činiti članovi porodice, ugledni članovi zajednice, pa čak i vlasti. Iako nema specifičnog uzroka nasilja nad ženama, neki od ključnih faktora koji podstiču ovu brutalnost su: društvena nejednakost, nedostatak svijesti i razumijevanja, siromaštvo, zloupotreba religije, rat i politički sukobi, stigma, nekažnjavanje nasilnika i šutnja.

  Vjerski lideri i vjernici moraju reagirati na ovo strašno narušavanje dostojanstva saosjećanjem i potpunom posvećenošću zaštiti ove bitne vrijednosti cijelog čovječanstva. Sve vjere poštuju i promoviraju nepovredivo dostojanstvo svih žena, muškaraca, djevojčica i dječaka.

  Vjerski lideri i zajednice imaju izuzetno veliki moralni i duhovni utjecaj i, prema tome, jedinstveni i neuporedivi potencijal da budu snažni zagovarači prevencije, edukacije i zagovaranja u pravcu eliminacije nasilja nad ženama. Kako bi to postigli, neophodno je da razumiju prirodu širenja nasilja nad ženama i njegovu isprepletenost i povezanost s drugim globalnim izazovima.

  Vjerski lideri i vjerske zajednice imaju moralni autoritet da podižu svijest o nasilju nad ženama i reagiraju sa saosjećanjem prema onima koji ga preživljavaju.
  • Kao visokopoštovane figure u svojim zajednicama, vjerski lideri imaju jedinstvenu mogućnost da predvode aktivizam i napore na prevenciji kako bi se iskorijenilo nasilje nad ženama. Unutar svojih zajednica oni imaju moć da prekinu šutnju o nasilju i nekažnjavanju nasilja i da spriječe nepotrebnu patnju.
  • Više od drugih predstavnika civilnog društva vjernici imaju iskustvo služenja pojedincima i zajednici tijelom, umom i duhom i njihova ekspertiza je izuzetno potrebna u međureligijskoj zadaći stvaranja sigurnog i zdravog svijeta za sve žene i djevojčice.
  • Vjerske zajednice posjeduju duhovne, moralne i društvene resurse koji se mogu iskoristiti kroz cijeli niz postojećih struktura – vodeća tijela, lokalne kongregacije, ženske grupe, grupe mladih i specijalizirane agencije. Kad vjerske zajednice prepoznaju svoje zajedničke vrijednosti, mobiliziraju kolektivne resurse i budu radili zajedno, one mogu imati odlučujući utjecaj na iskorjenjivanje nasilja nad ženama.
  • Ljudi nikad ne bi trebali biti prisiljeni da trpe postupke koji im narušavaju pravo da žive zdravim i mirnim životom, a vjerske zajednice moraju štititi urođeno dostojanstvo žena. Tamo gdje se dešavaju nasilje i trauma, mobiliziranje saosjećanja i snage vjerskih zajednica ključni je dio procesa izlječenja i brige za žrtve. Rješavanje problema u pravosuđu i dokidanje nekažnjavanja zlostavljača je preventivna mjera ka iskorjenjivanju nasilja nad ženama.
  Religija ne tolerira narušavanje dostojanstva bilo koje osobe. Vjernici moraju iskazivati solidarnost sa svim žrtvama i porodicama zahvaćenim nasiljem nad ženama. To se može postići jedino potpunim razumijevanjem problema nasilja nad ženama i s njim povezanih posljedica...

  Odlomak iz publikacije "Vratimo dostojanstvo - priručnik za vjerske zajednice za eliminaciju nasilja nad ženama" čije su izdanje na bosanskom jeziku omogućili Međureligijsko vijeće u BiH i Centar za edukaciju i istraživanje "Nahla"
 •  
 • 28.11.2012
 •  
 •  
CEI "Nahla", podružnica Bihać
Bosanskih šehida bb, II lijevi prilaz, 77 000 Bihać

T: 387 37 352 200
F: 387 37 328 201
E-mail: nahlabihac@gmail.com