Teme   >    Žena   >   
 • O položaju žena Zapadnog Balkana
 • Centar za teološka istraživanja iz Beograda organizirao je od 2. do 5. decembra 2012. godine u ženskom manastiru Pećke Patrijaršije na Kosovu konferenciju pod nazivom "Prevazilaženje tradicionalne uloge žene u društvu i dekonstrukcija ženske uloge u religijskim zajednicama Zapadnog Balkana". Na konferenciji je učestvovala i predstavnica CEI Nahla mr. Đermana Šeta.
 • Učesnici/e iz regije govorili su o često nezavidnom položaju žena koji ima svoje korijene u religijskom, kulturološkom, sociološkom i politikološkom aspektu nastajanja i razvoja društava Zapadnog Balkana kroz historiju.

  Konferencija je bila usmjerena na otkrivanje i propitivanje položaja žene i afirmiranje ženskih ljudskih prava kroz ekumensku i međuvjersku saradnju s ciljem uvođenja pozitivnih promjena u ovoj oblasti - u društvima u regiji i u lokalnim zajednicama. Iako najavljena, na konferenciji je izostala konkretnija analiza pozicije žene/a na samom Kosovu koje je, kako su organizatori/ice najavili/e u pozivu za konferenciju, kao lokacija upravo izabrano zbog izuzetno tradicionalne uloge koja se ženama tamo dodjeljuje.  Crkva u Pećkoj patrijaršiji  Kupola džamije u Prizrenu  Unutrašnjost stare albanske kuće


  Stari manastiri, kaldrme i džamije Kosova još jednom su nas podsjetili na to kako mi kao regija zaista imamo veliki, nepresušni potencijal za uspješan aktivan suživot ili život u kome će se svako od nas osjećati komotno. Aktivan angažman svih nas neophodan je kako bi taj potencijal ili kapacitet bili stavljeni u službu pozitivnih promjena, a ne bio iskorišten protiv nas, čemu smo prečesto svjedočili u prošlosti. Konferenciju je podržala Ekumenska inicijativa žena iz Omiša.
   
  Đ.Š.
 •  
 • 09.12.2012
 •  
 •  
CEI "Nahla", podružnica Bihać
Bosanskih šehida bb, II lijevi prilaz, 77 000 Bihać

T: 387 37 352 200
F: 387 37 328 201
E-mail: nahlabihac@gmail.com