Teme   >    Vjera i društvo   >   
 • Diploma u islamskim naukama
 • Rok za upis produžen je do 24. januara 2014.
 • Fakultet islamskih nauka u Sarajevu objavljuje poziv za upis u program Diploma u islamskim naukama na bosanskom i engleskom jeziku. Program se organizira dvanaesti put a izvode ga visoko kvalificirani predavači. Program traje od 18. februara do kraja maja 2014. godine, uključuje sedam modula i 72 sata nastave. Moduli su organizirani u dva predmeta: Opći uvod u islam (Kratak pregled historije islama; Uvod u islamsku doktrinu; Islamski sveti tekstovi; Islamsko pravo i etika) i Islam u Bosni i Hercegovini (Islamska kultura u BiH;  Islamske institucije u BiH; Savremeno islamsko mišljenje u BiH). Nastava se održava dva  puta sedmično po tri sata iza 18:00h na Fakultetu islamskih nauka. Program uključuje i posjetu islamskim institucijama u Sarajevu.

  Cijena programa za predavanja na bosanskom jeziku je 400 KM. Fakultet je u saradnji sa Centrom za napredne studije osigurao deset stipendija za posebne kategorije polaznika. Za više detalja vidjeti PROSPEKT PROGRAMA

  Ovdje možete preuzeti PRIJAVNI OBRAZAC 
   
  Za detaljnije informacije i registraciju kontaktirajte koordinatoricu projekta Mujesiru Zimić-Gljiva na mujesira.zimic@fin.ba ili na adresu Fakultet islamskih nauka u Sarajevu, Ćemerlina 54, 71 000 Sarajevo, Tel.: + 387 33 251 043; Fax: + 387 33 251 044.
 •  
 • 19.01.2014
 •  
 •  
CEI "Nahla", podružnica Bihać
Bosanskih šehida bb, II lijevi prilaz, 77 000 Bihać

T: 387 37 352 200
F: 387 37 328 201
E-mail: nahlabihac@gmail.com