Teme   >    Vjera i društvo   >   
 • Osvrt na tribinu o h. Aiši
 • U srijedu, 22. januara 2014. u prostorijama CEI „Nahla“ održana je tribina “Hazreti Aiša u muslimanskom naslijeđu - ženska perspektiva”.“ Gošća je bila mr. Nermina Baljević koja je na osnovu dugogodišnjeg izučavanja uloge koju je hazreti Aiša imala u prvoj muslimanskoj zajednici govorila o njenom naslijeđu i načinima na koje ona predstavlja paradigmu za živote muslimana i muslimanki i danas.
 • Mr. Baljević je naglasila da je, iako se o h. Aiši mnogo pisalo,  veoma malo pouzdanih i sigurnih činjenica o njoj poznato. Informacije koje su doprle do nas nisu njena životna priča već momenti iz života njenog supruga Muhammeda, a.s, u kojima je ona bila akterka. Često se zanemaruje da je ona, pored toga što je uz Poslanika, a.s., provela osam godina, nakon njegove smrti pedeset godina aktivno djelovala u društvenom i političkom životu rane muslimanske zajednice. H. Aiša je ostavila dubok trag u formativnim godinama islama kao prenositeljica hadisa, tumač Kur’ana, učiteljica prve generacije muslimana i muslimanki, te društvena i politička predvodnica.  Uzevši u obzir da je društvo u kome se bilježio narativ o Aiši  bilo patrijarhalno s dominacijom muškaraca kao prenosilaca tradicije, da je naglasak na interpretaciji njenog života i naslijeđa, a ne historijskim činjenicama, te da je njeno javno djelovanje izazvalo dosta kontroverzi, mr. Baljević je smatrala da događaji iz života h. Aiše zahtijevaju jedno novo, kritičko sagledavanje, razumjevanje i tumačenje što omogućava i otvara ženska perspektiva.

  Ženska perspektiva bi omogućila sa se muslimani i muslimanke istinski povežu s Majkom vjernika. Ispravno poznavanje i razumijevanje prošlosti za muslimane je važno, jer historija i historijski događaji za njih imaju i religijsko značenje.

  Mr. Baljević je za ovu priliku izdvojila tri ključna događaja koji određuju i optrećuju nasljeđe h. Aiše: ranu udadbenu dob, lažnu optužbu za preljub i sukob s h. Alijom.  Starosna dob hazreti Aiše prilikom stupanja u brak s Muhammedom, a.s, izazvala je mnoge kontroverze, često se povezuje s promoviranjem stava o ranom braku i udaji kao modelu za očuvanje čednosti i djevičanstva i upokoravanja ženske seksualnosti. Mr. Baljević je navela nekoliko argumenata koji dovode pod znak pitanja uvriježeni stav da je Aiša imala 6 godina prilikom ugovaranja braka, te 9 godina kad je stupila u brak s Muahmmedom, a.s. Mr. Baljević naglašava da pitanje Aišinih godina nije stvar islamske dogme niti temeljnih principa vjerovanja već da se radi o biografskom podatku koji se može preispitivati, te koji može povlačiti različite (političke) implikacije ako je pogrešno utvrđen.

  Događaj lažne optužbe za preljub je potvrđivao postojeću predrasudu da je ženska priroda u osnovi griješna, od čega nije izuzeta ni Poslanikova supruga. Ova događaj je proizveo dvomjesečnu individualnu, porodičnu i društvenu krizu, gdje je ženska seksualnost smatrana slabom tačkom i društva i pojedinca. Mr. Baljević je posebnu pažnju posvetila porukama kur’anskih ajeta sure Nur, 11-20, koji su objavljeni ovim povodom. Smatra da ovi ajeti pozivaju na promjenu svijesti o ženskoj prirodi, kako tadašnjih muslimana tako i budućih generacija (predrasude o ženi i njenoj prirodi koja je smatrana iskonski slabom i griješnom), te da zahtijevaju uspostavljanje novih vrijednosnih mjera i kriterija u odnosima među muškarcima i ženama u muslimanskom društvu i široj zajednici.

  I treći događaj, sukob s h. Alijom, koji promovira činjenicu nesposobnosti i neprihvatljivosti žena za liderstvo i javne poslove. Iz današnje perspektive gotovo da je nezamisliva stvar da je hazreti Aiša bila na čelu grupe od 3.000 ljudi koja je zahtijevala kažnjavanje ubojica halife i uspostavu reda u državi.

  Do sukoba između nje i h. Alije je došlo zbog različitog koncepta i pristupa u rješavanju društvene krize: h. Alija je bio prvo za uspostavu reda, mira i stabilnosti, pa onda traženje i kažnjavanje ubica halife, a h. Aiša i njene pristalice prvo za kažnjavanje ubica, pa onda uspostavu reda, mira i stabilnosti.  Aiša je od oponenata u političkim previranjima optužena za djelovanje suprotno Kur'anu i Sunnetu, suprostavljanje legitimno izabranom halifi, za izazivanje sukoba i prolijevanje krvi među muslimanima.  Mr. Baljević smatra da su kasnije na osnovu ovog događaja žene kao kategorija ocijenjene kao temeljno manjkave, nesposobne, nepodobne i opasne za učešće u državnim i javnim poslovima, što je predstavljalo i predstavlja razarajući efekt za svaku potencijalnu političku aktivnost žena te je stoga za ispravno posmatranje angažmana žena danas neophodno bolje razumijevati ulogu koju je Aiša, r.a., imala tokom života i nakon smrti Muhammeda, a.s., kao i politički kontekst toga vremena.

  Pripremila: Amela Melkić

 •  
 • 27.01.2014
 •  
 •  
CEI "Nahla", podružnica Bihać
Bosanskih šehida bb, II lijevi prilaz, 77 000 Bihać

T: 387 37 352 200
F: 387 37 328 201
E-mail: nahlabihac@gmail.com