Teme   >    Cjeloživotno učenje   >   
 • Časopis "Obrazovanje odraslih"
 • Časopis „Obrazovanje odraslih“ je prvi bosanskohercegovački andragoški časopis koji se objavljuje od 2001. godine, te je na ovim prostorima jedina je štampana publikacija koja tretira pitanja obrazovanja odraslih i cjeloživotnog učenja.
 • U cilju unapređenja obrazovnog rada s odraslima, časopis omogućava stjecanje osnovnih teoretskih i praktičnih znanja iz oblasti andragogije.

  Stručnjacima i stručnjakinjama iz Bosne i Hercegovine i regije iz oblasti pedagogije, andragogije, obrazovnog menadžmenta, psihologije, politologije, sociologije, komunikologije, socijalnog rada, i sličnih oblasti pruža se prostor da objavljuju svoje radove i rezultate istraživanja iz oblasti andragogije, ali i društva i kulture općenito.

  Časopis je namijenjen s jedne strane predavačima/icama, studentima/icama i istraživačima/icama iz akademske zajednice, koji se bave obrazovanjem odraslih u formalnom, neformalnom i informalnom obrazovanju i učenju, ali i svim zainteresiranim osobama za pedagoške i andragoške principe obrazovanja i njihovu primjenu u praksi.

  Redakciju časopisa čine stručnjaci i stručnjakinje iz BiH i regije iz oblasti pedagogije, andragogije, novinarstva, politologije, psihologije, itd.

  Objavljuje se dva puta godišnje, a tiraž od 300 primjeraka se besplatno distribuira stručnoj i široj javnosti u cijeloj Bosni i Hercegovini i regiji Jugoistočne Evrope.

  Izdavač časopisa je Bosanski kulturni centar Sarajevo, uz finansijsku podršku Instituta za međunarodnu saradnju Njemačkog saveza visokih narodnih škola - Ured u Sarajevu. Rješenjem Federalnog ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta od oktobra 2001. godine časopis je upisan u registar medija.

  Časopis ovdje možete preuzeti u elektronskoj formi: OBRAZOVANJE ODRASLIH

 •  
 • 06.02.2014
 •  
 •  
CEI "Nahla", podružnica Bihać
Bosanskih šehida bb, II lijevi prilaz, 77 000 Bihać

T: 387 37 352 200
F: 387 37 328 201
E-mail: nahlabihac@gmail.com