Teme   >    U fokusu   >   
 • Diploma u islamskim naukama
 • Fakultet islamskih nauka po trinaesti put organizira ovaj program, a izvode ga visoko kvalificirani predavači.
 • Program traje od 3. februara do početka maja 2015. godine, uključuje sedam modula i 72 sata nastave. Moduli su organizirani u dva predmeta: Opći uvod u islam (Kratak pregled historije islama; Uvod u islamsku doktrinu; Islamski sveti tekstovi; Islamsko pravo i etika) i Islam u Bosni i Hercegovini (Islamska kultura u BiH;  Islamske institucije u BiH; Savremeno islamsko mišljenje u BiH). Nastava se održava dva puta sedmično po tri sata iza 18:00h na Fakultetu islamskih nauka. Program uključuje i posjetu islamskim institucijama u Sarajevu.

  Cijena programa za predavanja na bosanskom jeziku je 400 KM. Fakultet je u saradnji s Centrom za napredne studije osigurao deset stipendija za posebne kategorije polaznika na bosanskom jeziku. Za više detalja vidjeti Prospekt programa.

  Rok za prijave je 9. januar 2015. Prijavni formular možete preuzeti OVDJE.

  Za detaljnije informacije i registraciju molimo kontaktirajte koordinatoricu projekta Mujesiru Zimić-Gljiva na mujesira.zimic@fin.ba ili na adresi Fakultet islamskih nauka u Sarajevu, Ćemerlina 54, 71 000 Sarajevo, Tel.: + 387 33 251 043; Fax: + 387 33 251 044.

 •  
 • 04.12.2014
 •  
 •  
CEI "Nahla", podružnica Bihać
Bosanskih šehida bb, II lijevi prilaz, 77 000 Bihać

T: 387 37 352 200
F: 387 37 328 201
E-mail: nahlabihac@gmail.com