Teme   >    U fokusu   >   
 • Snaga samopouzdanja
 • Sažetak predavanja iz ciklusa seminara „Put kroz ličnu promjenu“, održanog u periodu od 3. do 17. februara 2015. Ideja vodilja ovih seminara bila je poticaj na promjenu.
 • Kad naučimo prihvatiti sebe, ali i mijenjati svjesno ono što ne želimo da bude dio našeg unutrašnjeg svijeta, tada možemo osjetiti da smo uključeni u vlastiti život. Prihvatiti sebe, znati šta trebamo mijenjati, kada i na koji način velika je životna vještina. Ako je nešto vještina, znači da nije urođeno i da se može naučiti.

  Naziv ovog ciklusa seminara bio je Snaga samopouzdanja. U pet nastavaka obrađene su teme samopouzdanja i samopoštovanja kroz teoretski okvir, vježbe i različite vrste testova.

  Prvi korak bio je naučiti razlikovati samopouzdanje od samopoštovanja i provjeriti nivo samopouzdanja i samopoštovanja koji posjedujemo. Koristeći određene vrste testova polaznice su mogle napraviti vlastitu procjenu. Za promjenu bilo čega potrebno je poznavati šta utiče na određene pojave, kako dolazi do formiranja mišljenja o sebi, na koji način nisko samopouzdanje i/ili nisko samopoštovanje utiču na uspjeh u životu i koji su načini za njihovo povećanje.

  SAMOPOUZDANJE je vjerovanje da mogu nešto uraditi dobro i kvalitetno. Stiče se u djetinjstvu i izgrađuje kroz život. Jedan od jednostavnijih načina za provjeru nivoa samopouzdanja jeste odgovoriti na sljedeća pitanja sa DA i NE:
  1. Imaš li strah od neuspjeha i greške?
  2. Porediš li sebe sa drugima?
  3. Sumnjaš li u svoje sposobnosti i snagu?
  4. Osjećaš li krivicu, ljutnju i nervozu kada ne dobiješ ono što želiš?
  5. Da li često govoriš: “Eh da sam...; Što nisam...”?
  6. Vidiš li sebe da si slabiji od drugih?

  Broj odgovora DA je pokazatelj nivoa samopouzdanja, što ih je više, samopouzdanje je niže.

  Posljedice niskog samopouzdanja mogu biti: pojava anksioznosti, osjećaj usamljenosti, veća podložnost stresnim situacijama, uzrokuje probleme u odnosima s drugim ljudima i ljubavnim vezama, povećava šanse za razvoj depresije, može dovesti do potcjenjivanja svojih sposobnosti i neostvarenja svojih mogućnosti, povećava emotivnu ranjivost i može potaknuti samodestruktivno ponašanje.

  Uzroci niskog samopouzdanja: način odgoja, utjecaj kulture i mentaliteta u kojoj osoba odrasta, nedostatak pozitivnih informacija o sebi (u porodici, školi, okruženju), rijetke prilike za doživljaj uspjeha...

  Načini povećanja samopouzdanja:
  1. Razumjeti same sebe
  2. Početi graditi pozitivne osjećaje
  3. Pozitivno govoriti
  4. Prepoznati svoje kvalitete
  5. Stvoriti svoju viziju
  6. Planirati
  7. Vizualizirati svoj uspjeh
  8. Prihvatiti reakcije
  Svaki od navedenih koraka objašnjen je detaljno kroz vježbe.

  SAMOPOŠTOVANJE je mišljenje koje imamo o sebi, način na koji sebe procjenjujemo i vrijednost koju sebi pridajemo.

  Nisko samopoštovanje podrazumijeva loše mišljenje o sebi, negativnu procjenu sebe i pripisivanje sebi niske vrijednosti. Može biti:
  - posljedica ili dio trenutnih problema (anksioznost, depresija, neadekvatna veza, dugotrajan stres, hronična bolest...)
  - faktor ranjivosti za cijeli niz drugih problema (za nastanak različitih poremećaja i oboljenja).
  Na koji način se manifestuje nisko samopoštovanje:
  1. Putem mišljenja i stavova o sebi (samokritika, sumnja u sebe...)
  2. Ponašanja (neasertivno, izbjegavanje prilika, povlačenje...)
  3. Emocija (tuga, krivnja, stid...)
  4. Tjelesne senzacije (umor, nizak nivo energije, iscrpljenost...)
  Uzroci niskog samopoštovanja: rana iskustva (kažnjavanje, zlostavljanje, zanemarivanje, neispunjavanje roditeljskih očekivanja, pripadanje grupi ili porodici koja je predmet predrasuda, odsustvo pohvala i podrške, uloga „crne ovce“ u porodici ili školi), kasnija iskustva (neadekvatna veza u kojoj je prisutan neki oblik nasilja, stres na poslu, traumatska iskustva...) i utjecaj medija.

  Načini povećanja samopoštovanja:
  1. Suočiti se s negativnim predviđanjima na funkcionalan način
  2. Primijetiti samokritizirajuće mišljenje i sasjeći ga u korijenu
  3. Poticati samoprihvatanje
  4. Promijeniti životna pravila koja uzrokuju ulazak u začarani krug
  5. Promijeniti bazična vjerovanja
  6. Planiranje za budućnost
  Jedan od načina nošenja sa samokritizirajućim mislima je da prepoznate koji je vaš tip kritičara:

  NAREDNIK, prigovara vam da ne činite onoliko koliko biste trebali

  PERFEKCIONIST, sugerira vam da nikad niste dovoljno dobri

  MODNI KRITIČAR, govori da niste dovoljno lijepo obučeni i uređeni

  ESTETSKI FAŠIST, tvrdi da niste dovoljno lijepi, zgodni i vitki

  POTCJENJIVAČ, smatra da niste vrijedni pažnje i ljubavi

  SUDAC, tvrdi da ste uvijek za nešto krivi


  Pohađanje seminara "Put kroz ličnu promjenu" je jedan od načina na koji možete raditi na podizanju samopouzdanja i samopoštovanja, kroz ovladavanje određenim tehnikama koje možete sami koristiti, a ukoliko vam je potrebna pomoć i vođenje kroz proces promjene, možete se javiti u Psihološko savjetovalište našeg Centra i uz stručnu pomoć brže i sigurnije proći proces transformacije.

 •  
 • 26.02.2015
 •  
 •  
CEI "Nahla", podružnica Bihać
Bosanskih šehida bb, II lijevi prilaz, 77 000 Bihać

T: 387 37 352 200
F: 387 37 328 201
E-mail: nahlabihac@gmail.com