Teme   >    U fokusu   >   
 • Oxfam i NGO u izgradnji bolje BiH
 • Predstavnica CEI Nahla učestvovala je na sastanku nevladinih i drugih organizacija civilnog društva koji je 26. februara 2015 organizirao Oxfam, međunarodna mreža humanitarnih organizacija.
 • Tema sastanka bila je „ULOGA NEVLADINIH ORGANIZACIJA I DRUGIH ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA U IZGRADNJI BOLJE BOSNE I HERCEGOVINE“ a vodile su ga Helen Collinson i Hilary Coulby. Sastanak je organiziran na način da odražava ulogu i postignuća nevladinih organizacija i drugih organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini od 1995. godine, kako bi učesnici istražili kako zajedno možemo graditi budućnost na uspjesima iz prošlosti. Cilj sastanka bio je razviti konstruktivne prijedloge o ostvarivanju zajedničke vizije građana ove zemlje. Prepoznajući da za ovakvu vrstu napretka treba vremena, nastojali smo utvrditi realne prve korake kako bismo podržali ovu zajedničku viziju.  U posljednjih 20 godina, nevladine organizacije su odigrale važnu ulogu u procesu pomirenja, fokusirajući se na ljudska prava i rodna pitanja, na povećanje kapaciteta lokalnih vlasti, na promoviranje građanske uključenosti i demokratije, kao i na pokretanje inovativnih aktivnosti za dalji lokalni razvoj.  Imajući u vidu ograničenja s kojima se nevladine organizacije suočavaju, u budućnosti je važno raditi u partnerstvu s različitim partnerima (uključujući privatni sektor, akademske zajednice i lokalne vlasti) kao koordinirane mreže, kako bi podijelili znanja i ujedinili resurse.

  Uključivanje lokalnih zajednica je temeljni dio posla nevladinih organizacija, kako bi se podigla uključenost građana u procesima donošenja odluka. Na ovaj način osiguravamo da se i njihov glas čuje.

  Oxfam radi na jačanju partnerskih organizacija kroz promoviranje rodne jednakosti, na podupiranju privrednog razvoja, na poticanju jednakog pristupa prirodnim resursima, na podržavanju razvojnih organizacija, fokusirajući se na njihovo učešće u daljim zagovaranjima i kampanjama.

 •  
 • 09.03.2015
 •  
 •  
CEI "Nahla", podružnica Bihać
Bosanskih šehida bb, II lijevi prilaz, 77 000 Bihać

T: 387 37 352 200
F: 387 37 328 201
E-mail: nahlabihac@gmail.com