Teme   >    U fokusu   >   
 • Ka humanom odnosu prema izbjeglicama - edukacija za volontere/ke i aktiviste/ice
 • CEI "Nahla", podružnica Bihać, u saradnji s udruženjem „Legis“ iz Makedonije u subotu, 12. maja 2018. godine u prostorijama Nahle organizira jednodnevnu edukaciju "Ka humanom odnosu prema izbjeglicama " za volontere i aktiviste s naglaskom na humani pristup prema izbjeglicama i migrantima baziran na iskustvima migranstke krize u Makedoniji i Srbiji.
 • Broj izbjeglica i migranata koji dolaze u Bosnu i Hercegovinu svakodnevno raste. Migranti često spavaju na otvorenom, nemaju ni minimum higijenske uvjete, a često im jedinu pomoć pružaju građani. U jeku migranske krize, volonterski angažman se pokazao ključnim na području Unsko-sanskog kantona. Ovakav angažman je korisno iskustvo za sve uključene, ali to može biti izazovno, a ponekad i stresno. Nekada iz najbolje namjere, nepoznavajući kulturološku pozadinu, ponašanja i očekivanja, volonteri prave greške koje se uz malo znanja i uloženog napora mogu izbjeći. Iz tog razloga je CEI "Nahla", podružnica Bihać, u saradnji s udruženjem „Legis“ iz Makedonije, kreirala jednodnevnu edukaciju za volontere/ke i aktiviste/ice s naglaskom na humani odnos prema izbjeglicama i migrantima.

  PROGRAM EDUAKCIJE
  Subota, 12.5.2018. godine

  9.00-10.00        Uvod, upoznavanje, očekivanja
  10.00-11.00      Prava izbjeglica, migranata i stranaca
  11.00-11.15      Pauza
  11.15-12.15      Naučene lekcije iz izbjegličke krize u Makedoniji
  12.15-13.00      Ranjivost i ranjive grupe
  13.00-14.00      Pauza
  14.00-15.00  Humanitarni odgovor građanskog sektora i građana – kako podsticati solidarnost?
  15.00-15.45    Pristup žrtvama trgovine ljudima; Umreživanje sa regionalnim organizacijama
  15.45-16.00      Pauza
  16.00-17.00      Briga o psihološkom stanju volontera i aktivista
  17.00-17.30      Evaluacija
  Predavači:
  Mersiha Smajlović, aktivistica i advokatica za ljudska prava, NVO Legis, Makedonija
  Jasmin Redžepi, aktivista i analitičar, NVO Legis, Makedonija
  Učešće na edukaciji je BESPLATNO. Broj mjesta je ograničen. Prednost pri upisu imaju volonteri/ke koji su već uključeni u rješavanje migranske krize.

  Način prijave: putem ONLINE FORMULARA. Po završetku eduakcije polaznicima/cama se izdaje potvrda o učešću.

  Za sve učesnike/ce eduakcije obezbijeđeno je osvježenje.

  Za sva pitanja i dodatne informacije molimo javite se na e-mail: info@bihac.nahla.ba.


 •  
 • 08.05.2018
 •  
 •  
CEI "Nahla", podružnica Bihać
Bosanskih šehida bb, II lijevi prilaz, 77 000 Bihać

T: 387 37 352 200
F: 387 37 328 201
E-mail: nahlabihac@gmail.com