Edukacija   >    Edukacija o vjeri   >   
 • Edukacija o vjeri

 • Podizanje nivoa duhovnosti smatramo velikim izazovom i posvećujemo mu značajnu pažnju u svom radu. Vjeru želimo promovirati kao vrijednost koja daje smisao i snagu te inspirira na ljubav i dobro. Na taj način želimo graditi istinsku kulturu dijaloga u našem društvu.

  Programi koje realiziramo u ovoj oblasti:

  •    Škola islama
  •    Škola Kur'ana
  •    Arapski jezik kroz Kur'an
  •    Poslanik u mom životu
  •    Tematski moduli
  •    Međureligijski susreti i seminari
    
 •  
 •  
 •  
CEI "Nahla", podružnica Bihać
Bosanskih šehida bb, II lijevi prilaz, 77 000 Bihać

T: 387 37 352 200
F: 387 37 328 201
E-mail: nahlabihac@gmail.com