Linija zdravlja   >    Psihološko savjetovalište   >   
 • Psihološko savjetovalište
 • Nahlino porodično i psihološko savjetovalište posvećeno je rješavanju psiholoških problema i razvijanju dugoročnog emocionalnog zadovoljstva svojih korisnika kroz primjenu efikasnog psihološkog savjetovanja s dugoročnim efektima.
 • Šta su ciljevi psihoterapije ?
  • Pomoći vam u prepoznavanju vlastitih snaga i potencijala.
  • Pomoći vam u prepoznavanju misli, osjećaja i ponašanja ili okolnosti koje vas ometaju u ostvarivanju vlastitih ciljeva.
  • Pomoći vam u postavljanju ciljeva i razvijanju konkretnih planova za prevazilaženje prepreka i smetnji.
  • Koristiti specifične intervencije ako su one potrebne i odgovaraju vašim potrebama i ciljevima.
  • Predložiti konkretne zadatke kroz koje ćete lakše steći uvid u vlastite probleme.

  Nahlino psihološko savjetovalište vam nudi različite vrste terapija i savjetovanja:
  Individualna terapija čija je praktična korist rješavanje psiholoških teškoća koje se odražavaju na cjelokupno funkcioniranje žene, kao što su dugotrajna depresija, anksioznost, česte promjene raspoloženja, strahovi i fobije koji utječu na odnose u porodici i izazivaju poteškoće na privatnom i profesionalnom planu. S poboljšanim psihosocijalnim kompetencijama koje uvježbaju na tretmanima i tehnikama za ovladavanje problemima zbog kojih su se obratile u savjetovalište, korisnice su ohrabrene da ne izbjegavaju probleme nego da se s njima uhvate u koštac.
   
  Grupna terapija tokom koje kroz grupnu dinamiku i interakciju korisnice osim stručne pomoći dobijaju i podršku grupe, pri čemu osjećaju slobodu da govore, iznose svoje strahove i dileme i dijele ih s drugima jer pripadaju istoj interesnoj grupi.

  Psihoterapija bračnih parova koja pomaže bračnim parovima da na vrijeme prepoznaju probleme i zajednički pronalaze najbolja rješenja.

  Savjetodavni rad s odraslim osobama, djecom, adolescentima, mladima i roditeljima.

  U rad Savjetovališta uključena je psihoterapetkinja KBT pravca koja svojim znanjem i iskustvom pruža pomoć i podršku svakom klijentu pojedinačno i pomaže im da prevladaju i najteže životne prepreke.

  Zakazivanje termina na broj 060/333-55-33. 

  Potražite odgovore u opuštenom razgovoru i ugodnom ambijentu Nahlinog savjetovališta. Diskrecija zagarantovana.

  Savjetovalište je otvoreno utorkom i srijedom u periodu od 11.30h do 18h.

  Sve dodatne informacije možete dobiti na e-mail: savjetovaliste@bihac.nahla.ba ili info@bihac.nahla.ba kao i na broj telefona 037 352 200.


 •  
 •  
 •  
CEI "Nahla", podružnica Bihać
Bosanskih šehida bb, II lijevi prilaz, 77 000 Bihać

T: 387 37 352 200
F: 387 37 328 201
E-mail: nahlabihac@gmail.com