Linija zdravlja   >    Članci o zdravlju   >   
 • U pitanju je pola odgovora
 • Običaj jedne profesorice je bio da, pošto podijeli ispitni materijal, po nekoliko puta traži da pažljivo čitamo pitanja jer se u njima kriju odgovori. Ovaj pristup je nekad davao plodove, a nekad ne – ponekad kao da pitanja nisu bila ispravno postavljena, pa ni odgovori nisu mogli biti ispravni.
 • I zaista znati postaviti pravo pitanje, na pravi način i u pravo vrijeme ponekad može uveliko olakšati odgovaranje na isto. Radite li s djecom, pogotovo će vam biti jasno na šta mislim.

  Odrediti granicu između normalnog ponašanja i onoga koje odstupa od toga, zadatak je koji se može činiti lahkim samo za one koji znaju zaista malo o nevjerovatnom spektru dječijeg ponašanja, funkciji tih ponašanja i razvojnoj psihologiji općenito. Ilustrirat ćemo primjerima:

  Primjer 1:
   „Bio je tako miran, a onda, iznenada, postao je drzak i zlovoljan, ljuti se ako bilo ko od njega zatraži i najmanju stvar. Ono što me zaista uplašilo jeste to što se sinoć toliko razljutio na svoga brata da je potrčao prema njemu i počeo ga tući iz sve snage. Brat mu se jako prestrašio i počeo vrištati, a moj suprug i ja smo ih morali razdvojiti. Ne znam šta bi se dogodilo da mi nismo bili ondje. Nikad ranije ga nisam vidjela tako ljutog.“

  Primjer 2:
  „Prošloga tjedna je moj sin rekao svojoj majci da će, kad dovoljno poraste, postati djevojka. Kada ga je upitala odakle mu takva luda ideja, odgovorio je da smatra da su dječaci previše grubi, i da bi više želio biti djevojčica.“

  Primjer 3:
  „Moja djevojčica je oduvjek bila osjetljiva i usamljena, ali mislim da je sve u svemu dobro napredovala – osim što je u posljednje vrijeme počela dobivati neke zaista čudne ideje. Jedan je dan, dok smo se autoputem vozile u grad, rekla: „Mogla bih učiniti da svi ovi automobili budu uništeni samo da podignem ruku.“ Ja sam mislila da se šali, ali je imala ozbiljan izraz lica, te čak nije ni gledala u mene dok je to govorila. Zatim, drugi put, željela je izaći van po ružnom vremenu, i jako se na mene naljutila jer nisam učinila da se vrijeme promijeni. U posljednje me vrijeme svako večer traži da tokom noći, kad ona zaspi, pazim da joj ne visi noga s kreveta. Rekla je da u mraku postoje neka čudovišta nalik na rakove koja samo čekaju da je zgrabe za nogu, ako dotakne tabanom pod. Brine me što ona smatra da se sve ove stvari zaista mogu dogoditi. Ne znam je li poludjela, ili previše gleda televiziju ili šta je? (Primjeri preuzeti iz „Razvojna psihopatologija i psihijatrija: od odjenačke dobi do adolescencije“, C. Wenar (2003) Naklada Slap, Jastrebarsko)

  Zamislite da su se ovi zabrinuti roditelji obratili vama, šta ćete ih najprije upitati?

  Zadatak onih koji rade s djecom jeste da ih razumiju, prihvate ih kakvi jesu i budu podrška u svakoj životnoj situaciji. U djetinjstvu naročito - jer im je tad podrška najpotrebnija, proces odrastanja neumoljivo teče, a toliko je znanja, vještina i navika koje moraju usvojiti, pravila i obrazaca u ponašanju koje moraju naučiti.

  Gore navedeni primjeri bi nam bili normalni ako su u pitanju djeca uzrasta od 3-5 godina pa i predškolci. Ako je pak u pitanju dijete u dobi od 10 ili više godina napad bijesa iz prve priče može ukazivati na probleme u samokontroli emocionalnih reakcija. Također, u predškolskoj dobi, naročito ranijoj, djeca još uvijek ne moraju u potpunosti da shvataju pojam spolnosti i još uvijek ne shvataju da se ona ne mijenja u procesu odrastanja. Interes za promjenu spola kod adolescentnog uzrasta može ukazivati na zabrinutost i potrebu za kliničkim tretiranjem problema. Na kraju, vjerovanje u roditeljsku svemoć i superherojske sposobnosti u ranom djetinjstvu i predškolskom uzrastu je sasvim očekivano, ali njihovo javljanje kod školske djece ili starijih može ukazivati na smetnje u procesu mišljenja, nesposobnosti razdvajanja fantazije od realnosti i time se treba ozbiljnije pozabaviti.

  Dakle, nema potrebe za brzoplete zaključke, dijagnosticiranje, osuđivanje i stigmatiziranje, radije se prvo podsjetite: Koliko je godina Vašem djetetu?

  ___________________________________________________
  Nahlino porodično i psihološko savjetovalište posvećeno je rješavanju psiholoških problema i razvijanju dugoročnog emocionalnog zadovoljstva svojih korisnika kroz primjenu efikasnog psihološkog savjetovanja s dugoročnim efektima. Trebate li savjet terapeuta? Javite se u naše savjetovalište na broj 060/333-55-33.

 •  
 • 11.10.2018
 •  
 •  
CEI "Nahla", podružnica Bihać
Bosanskih šehida bb, II lijevi prilaz, 77 000 Bihać

T: 387 37 352 200
F: 387 37 328 201
E-mail: nahlabihac@gmail.com